08-556 219 00

Guldfisken

2024-05-13

Guldfisken 22 är ett omfattande projekt i den gulklassade fastigheten enligt Stockholms Stadsmuseums kulturklassificering och innefattar åtgärder såsom omläggning av tak samt tilläggsisolering av fasaderna.

Invändigt kommer samtliga ytskikt behandlas och installationer i 54 lägenheter kommer att åtgärdas. Dessutom ska även allmänna utrymmen genomgå en omfattande renovering för att förbättra komfort och funktionalitet.

Projekt Guldfisken 22

Kund: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Projekttid: Mars 2024 – November 2025
Entreprenadform: Totalentreprenad