08-556 219 00

Gustaf Vasa kyrka

2020-04-09
Ombyggnaden och restaureringen av Gustav Vasa kyrka är landets största kyrkorenovering i modern tid. Under 18 månader, med start maj 2016, renoverades kyrkan så att det kulturhistoriska värden lyftes fram och består.

Gustaf Vasa kyrka är en av Sveriges få nybarockkyrkor. Kyrkan invigdes 1906 och är en av landets största kyrkor, till volym är det enbart Uppsala domkyrka som är större. Arbetet som genomfördes under projektet var omfattande. De underhålls- och renoveringsåtgärder som gjordes under projektet gjordes för att förlänga livslängden på byggnaden, inventarier och ytskikt.

Exteriört gjordes fasadrenovering och lagningar av koppartak, även korset på taket och andra detaljer har förgyllts. Hela fasaden har blästrats och målats om, fönster renoverades och glas byttes för att minska energiåtgång och kallras samt att fönsterbågar och -karmar har slipats rena för att sedan målas med linoljefärg.

Invändigt har entreprenaden omfattande rengöring och konserveringsarbeten utförts. Ytorna har varsamt rengjorts, färgflagor har limmats tillbaka och allt som har kunnat målas har målats. Dessutom har nya personalutrymmen, wc-grupper och två hissar ingått i den invändiga ombyggnaden. Stor del av projektet har också varit att uppdatera kyrkans värmesystem, vatten och avloppsinstallationer och ventilation. Även elinstallationerna i Gustaf Vasa kyrka var gamla och i stort behov av att bytas ut i stora delar av kyrkan.

Efter denna omfattande renovering och ombyggnad har nu Gustaf Vasa kyrka moderniserats och utrustats för att stå kvar lång tid framöver.

Gustav Vasa kyrka nominerades 2018 till både Årets Bygge och Årets ROT-pris. Tyvärr fick projektet inte motta något av dessa priser men juryn för ROT-priset delade ut ett hedersomnämnande till Gustav Vasa kyrka. Motiveringen löd ”Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart.”

Projektet belönades också med S:t Julianpriset 2018, i kategorin Fysisk tillgänglighet. Detta är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. 
 


Projekt Gustaf Vasa kyrka

Kund: Gustaf Vasa Församling / Svenska kyrkan
Projekttid: Maj 2016 - oktober 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan