08-556 219 00

Havrekvarn

2022-12-27

Havrekvarnen på Kvarnholmen i Nacka kommun är en kulturhistorskt värdefull byggnad som återskapas till sitt ursprungliga skick. Det är unikt att ett byggnadsminne nyproduceras.

2016 gav länsstyrelsen sitt tillstånd för rivning av en stor del av byggnaden under förutsättning att man återskapade en exakt kopia av hur den såg ut 1928, både in- och utvändigt. Under 2018-19 revs den största delen av Havrekvarnen

Hur återuppbyggnaden går till är mycket noga reglerat. Det blir en platsgjuten bärande stomme i betong, precis som originalet, med samma dimensioner men med en ny typ av isolerande gasbetong på utsidan. Det ska ge ett bättre inomhusklimat och brandsäkerhet som svarar mot dagens krav.

Fönstren, som är en viktig del av Havrekvarnens speciella utseende, har tagits omhand och renoverats. De ser likadana ut som de en gång gjorde, med fönsterbågar i metall och lister i teak. Inredning och färgsättning är samma som i originalbyggnaden, med öppna våningsplan och synliga bärande bjälkar och pelare. Delar av produktionsutrustningen som fanns i Havrekvarnen har sparats, och har restaureras och ställts tillbaka, som ett minne av verksamheten som en gång pågick.

Projekt Havrekvarn

Kund: KUAB, Kvarnholmens Utveckling AB
Projekttid: Januari 2020– februari 2023
Entreprenadform: Utförandentreprenad i samverkan