08-556 219 00

HSB Brf Rågstacken

2020-04-21
Stambyte i 95 radhuslägenheter för HSBs Brf Rågstacken.

HSB Brf Rågstacken består av 95 stycken en- och tvåplans radhuslägenheter fördelade på två fastigheter, Kv. Halmstacken 1 och Råghstacken 1. Husen byggda år 1962. Entreprenaden innefattade utbyte av VA installationer samt renovering av våtrum och wc samt el.


Projekt HSB Brf Rågstacken

Kund: HSBs Brf Rågstacken i Stockholm
Projekttid: Augusti 2015 - oktober 2016
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 95 st en- och tvåplans radhuslägenheter