08-556 219 00

Husby Centrum

2020-04-15
Upprustning av Husby Centrum i samverkan/partnering med Svenska Bostäder där de ropar av projektet etappvis efterhand som delar av centrumet färdigställs.

Hittills har M3 Bygg blivit avropade på samtliga sex utförda etapper och byggnation pågår på den sjunde vilket är en kulturskola komplett med bland annat olika typer av ljudrum, teaterscen och målarrum. Tidigare i projektet har fyra restauranger och tolv affärslokaler byggs. Några exempel på dessa är en kolgrill, pizzeria, guldhandlare och skomakare, samt en blomsterhandlare. Utöver kommersiella affärslokaler har även kontorsytor om cirka 4000 kvm byggts. Utöver detta har fasader och andra biytor fått ett ansiktslyft och sex fläktrum med undercentraler är utförda. En transporttunnel för varuleveranser har även byggts mellan två huskroppar i direkt anslutning till tunnelbanan. 

M3 Bygg projekterar tillsammans med Svenska Bostäder och kan på så sätt lägga sig på rätt nivå beträffande behovet av ritningar med tanke på inköp och produktion. Gott lagarbete med kunden och ett väldigt lyckat exempel på ett samverkansprojekt. Exempelvis anordnade M3 Bygg en sportlovsaktivitet för barnen i Husby där de fick prova på att vara byggare, rörmokare och elektriker för en dag.
  


Projekt Husby Centrum

Kund: Svenska Bostäder
Projekttid: September 2015 - 
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: ca 9 000 kvm