08-556 219 00

Järflotta 3

2022-12-30

Klimatskalsarbeten och källarupprustning åt Familjebostäder i Farsta.

Inom vårt ramavtal med Familjebostäder som omfattar deras bestånd i söderort har vi etappvis utfört följande arbeten inom kv. Järflotta 3.

  • Nytt tak.
  • Tilläggsisolering och putsning av fasader.
  • Fönsterbyte.
  • Dräneringsarbeten.
  • Bytte av liggande stammar och bottenledning under källargolv.
  • Säkerhetspaket (dörrar, källarförråd, belysning, mm).
  • Injustering av värme.
  • Byte av stigarledningar.

Kund: AB Familjebostäder
Projekttid: januari 2021 – mars 2023
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan