Vi är utsatta för bedrägeriförsök där någon försöker öppna konton och handla varor i vårt företagsnamn. Den e-postadress som hittills använts i försöken är ekonomi@m3byggrevisor.se. Vänligen kontakta oss på 08-556 219 00 eller info@m3bygg.se snarast om ni blir kontaktade och misstänker att allt inte står rätt till.

Stäng
08-556 219 00

Kasern II

2020-09-14
Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm förstördes vid en brand 2016. Projektet delades in i två etapper där första etappen bestod av stam- och fasadentreprenad och andra etappen omfattar invändig återuppbyggnad, hyregästanpassningar och markarbeten.

Etapp 1 av projektet bestod av att göra Kasern till ett tätt hus vilket inleddes av rivningsarbeten. Därefter byggdes ett nytt trätak med traditionell svensk takstol som tillverkades på plats av timmermän. För att förstärka konstruktionen, och sätta igen hål och skador, murades Kasern invändigt. Vindsbjälklaget byttes ut mot nya bjälkar och temporära golv lades över ytorna. Fönsterna renoverades och innerrutan byttes till energiglas. Fasaden putsades och avfärgades, ett plåttak byggdes och förberedande arbeten för det fläktrum som ska installeras på övervåningen i etapp 2 utfördes. 

Under etapp 2 ska de innerväggar som brunnit upp ersättas med nya, samtliga installationer och tekniska system ska ersättas. Byggnaden ska också hyresgästanpassas och markarbeten ska utföras bestående av schakt för ledningar, omläggning av stenläggningar och tillgänglighetsanpassningar.


Projekt Kasern II

Kund: Statens fastighetsverk
Projekttid etapp 1: December 2018 - mars 2020
Projekttid etapp 2: September 2020 - mars 2022
Entreprenadform: Generalentreprenad