08-556 219 00

Kasern II

2019-07-02
Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm förstördes vid en brand 2016. Projektet innebar etapp 1 av återställandet av den kulturminnesmärkta kasernen.

Projektet bestod av att göra Kasern till ett tätt hus vilket inleddes av rivningsarbeten. Därefter byggdes ett nytt trätak med traditionell svensk takstol som tillverkades på plats av timmermän.

För att förstärka konstruktionen, och sätta igen hål och skador, murades Kasern invändigt. Vindsbjälklaget byttes ut mot nya bjälkar och temporära golv lades över ytorna. Fönsterna renoverades och innerrutan byttes till energiglas. Fasaden putsades och avfärgades, ett plåttak byggdes och förberedande arbeten för det fläktrum som ska installeras på övervåningen i etapp 2 utfördes. 


Projekt Kasern II

Kund: Statens Fastighetsverk
Projekttid: December 2018 - mars 2020
Entreprenadform: Generalentreprenad