08-556 219 00

Kv Hattsvampen

2023-10-16

Bättre energieffektivitet, boendekomfort och estetik. Det blir resultatet av M3 Byggs omfattande renovering av 84 Kv. Hattsvampen åt Familjebostäder i Stockholm.

Projektet utförs i form av totalentreprenad, som innebär fasadrenovering med tilläggsisolering och ny puts, takomläggning, förlängning av samtliga balkonger och installation av nya fönster och fönsterdörrar.

För att höja hela byggnadens funktionalitet installeras samtidigt ett nytt ventilationssystem, tillsammans med nya stigarledningar för el.

Projekt Kv Hattsvampen

Kund: Familjebostäder
Projekttid: Sommar 2023 – Sommar 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad