08-556 219 00

kv. Långskylen 4

2020-04-21
Projektet gällde stambyte med tillhörande köks- och fönsterbyte samt ytskiktsrenovering.

Stambyte med tillhörande köks- och fönsterbyte samt ytskiktsrenovering utfördes i 119 lägenheter åt Ikano Bostad. Det tillfördes även 7 nya lägenheter till 60-tals fastigheten då lokaler byggdes om till lägenheter. Totalentreprenaden utfördes med kvarboende hyresgäster.


Projekt kv. Långskylen 4

Kund: IKANO Bostad AB
Projekttid: Augusti 2014 - juni 2015
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 119 lägenheter