08-556 219 00

kv. Limö

2020-04-21
Renovering av källare i projekt kv. Limö.

Byte av rördragning under bottenplattan samt rörinfodran på delar av. Urbilning och byte av golv med sättningsskador. Källaren ytskiktsrenoverades. Väggar, golv och tak målades. Nya Troaxburar som lägenhetsförråd. Övrig VVS och EL drogs även om i källaren.


Projekt Kv. Limö

Kund: Svenska Bostäder
Projekttid: December 2018 – maj 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: ca 600 kvm