08-556 219 00

kv. Neglinge 1

2020-04-14
Projektet var en totalrenovering av tre höghuskroppar och två låghuskroppar samt en förskola i Tensta åt Svenska Bostäder. 

Totalt 90 lägenheter och tre lokaler på källarplan är fördelade på tre höghus. Lägenheterna är om tre rum och kök men av dessa byggdes två lägenheter om till fem respektive ett rum och kök samt att en av källarlokalerna bygges om till en lägenhet med två rum och kök. 

Det ena av de två låghusen består av 4 lägenheter om fem rum och kök. Den andra fastigheten är en förskola med två våningar och en tvättstuga, där förskolan och tvättstugan återställs till originalbyggnaden om fyra lägenheter om fem rum och kök. I projektet har det även ingått att bygga två kallgarage med fyra portar.

Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönvärderad enligt Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Särskilt värdefull är byggnaden utifrån en historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.


Projekt kv. Neglinge 1

Kund: Svenska Bostäder
Projekttid: September 2014 - oktober 2016
Entreprenadform: Generalentreprenad
Yta/storlek: 90 lägenheter