08-556 219 00

Kv. Oslo 3

2024-05-13

På Kv. Oslo 3 pågår en uppfräschning av fasader. Åtgärder som ska göras är putsning av fasad, målning av balkong och loftgångsfonter samt utsidan av utrymningstrappor. På loftgångarna ska även armaturer bytas och ersättas med nya.

Projekt Kv. Oslo 3

Kund: Svenska Bostäder
Projekttid: Färdigt december 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad i Samverkan