08-556 219 00

kv. Skänninge 2, 4, 5

2020-04-27
Renovering av kvarteren Skänninge 2, 5 och 4 i Tensta, med totalt 213 lägenheter fördelade på 10 hus.

Projektet innefattar en stomrenovering av husen där allt rustas upp eller byts ut. Yttertak, fasader, fönster och invändiga ytskikt samt alla VVS-installationer inklusive nyinstallation av ftx-aggregat som placeras på taket byts antingen ut eller rustas upp. Även utemiljön med gårdar ingår i projektet. Under delar av utemiljöerna finns det garage vilket innebär att tätskikt behövs för att skydda garagebjälklagen. 


Projekt Kv. Skänning 2, 5, 4

Kund: Svenska Bostäder
Projekttid: 2018-2022
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta/storlek: 213 lägenheter fördelade på 10 hus