08-556 219 00

Kv Släggan

2023-10-16

Projektet rör sig om en omfattande entreprenad som innehåller allt från markarbete med ledningsdragning till renovering av befintliga byggnader och förbättring av utomhusmiljöer, bostadskomplement och andra utrymmen.

Fastigheten Kvarteret Släggan i Sollentuna består av 199 lägenheter fördelade på sex huskroppar, byggda i mitten av 1960-talet. Husen är så kallade lamellhus med krypgrund, tre våningar höga inklusive vindsplan. Det finns även ett källarplan som inrymmer skyddsrum, teknikutrymmen och förråd.

Utöver bostadshusen hör sex komplementbyggnader till fastigheten. Dessa fungerar som tvättstuga, cykelrum, soprum, gemensamhetslokal och utrymme för undercentral.

Projekt Kv Släggan

Kund: Sollentunahem
Projekttid: Augusti 2023 – Augusti 2026
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT 06