08-556 219 00

kv. Vipan 2

2020-04-14
Nyproduktion av ett LSS-boende med 10 lägenheter och tillhörande vårdinrättning.​

Projektet består av att riva en gammal förskola och en nyproduktion av ett LSS-boende bestående av 10st lägenheter med tillhörande vårdinrättning samt markarbeten. Byggnaderna byggs med moduler som levereras av Moelven.


Projekt Kv. Vipan 2

Kund: Sollentuna Kommunfastigheter AB
Projekttid: Maj 2019 - maj 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Yta/storlek: 600 kvm