08-556 219 00

Länsförsäkringar HK

2020-04-15
Kontorsanpassning av Länsförsäkringars huvudkontor på Telegrafgatan 8.

Projektet var säkerhetsklassat då bankverksamhet pågår i huset och lokalerna var i drift vid ombyggnationen. Delar av lokalen rivdes ner till betongstommen och återuppbyggdes medan andra delar byggdes om på grund av ändrad planlösning eller funktion. Arbetet skedde i etapper för att störa verksamheten så lite som möjligt och pågick bland annat över semestern.


Projekt Länsförsäkringar HK

Kund: Telegrafgatan RE AB (Länsförsäkringar)
Projekttid: Juni 2019 - oktober 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 928 kvm