08-556 219 00

Lokalanpassning City

2024-05-16

På uppdrag av en finansiell aktör har M3 Bygg fått ansvaret att utföra en omfattande renovering av kundens stockholmskontor. M3 Bygg har utfört en lokalanpassning på totalt 2000 kvadratmeter som var uppdelad i 2 etapper. Åtgärder som utförts i detta projekt är bland annat nya samtals och mötesrum som komplement till dom öppna kontorslandskapen. Fokus genom renoveringen har varit ljudnivå, allt från väggar till u-tak och glaspartier samt ventilation. Nya kaffestationer/pentryn och 1 stor lounge med möjlighet till större möten har även byggts. Modernisering av befintliga wc samt ett antal nya wc grupper har installerats. El installationer är även utbytta och uppdaterade till dagens energibesparande modeller. 

Projekt Lokalanpassning City

Kund: Finansiell aktör
Projekttid: Maj 2023 - April 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad