08-556 219 00

NOFO Hotel

2020-04-09
NOFO Hotel ligger i en kulturminnesmärkt byggnad från 1783. Under närmare 240 år har den anrika byggnaden på Södermalm bland annat inhyst ett bryggeri, ett provisoriskt sjukhus och bostäder.

M3 Bygg anlitades för att göra en utbyggnad av NOFO Hotel. Projektet bestod till en början av att bygga 65 nya hotellrum. Utöver detta tillkom fasad- och fönsterrenovering där många fönster bytts ut eller restaurerats och det monterades nya isolerglas, nya fläktrum och ventilationssystem samt att all el har drogs om.

Projektet NOFO Hotel innefattade också byggnation av nytt soprum, ombyggnad av källarförråd och ny entré på gården. Hotellet beställde också ett nytt storkök under byggtiden som även detta gjordes inom tidsramen för projektet.

Då byggnaden är kulturminnesmärkt fick det inte göras någon åverkan på bärande byggdelar. Vid ett tillfälle blev det dock nödvändigt då fönstren var för små för att kunna ta in material från bygghissen. Genom att fotodokumentera och demontera med försiktighet godkändes demonteringen av en del av fasaden för att sedan återmonteras till ursprungsskick.

Förutom att byggnaden är kulturminnesmärkt låg utmaningen i att göra en omfattande utbyggnad och renovering samtidigt som hotellet var i full drift med gäster. Tack vare dialog och samarbete med kunden och mycket information till hyresgästerna och hotellpersonal lyckades gästerna och grannar bli störda i så liten mån som möjligt.
 


Projekt NOFO Hotel

Kund: AB Stadsholmen
Projekttid: September 2017 – Maj 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Yta/storlek: 65 nya hotellrum