08-556 219 00

Obelisken

2021-06-30
Obelisken på Slottsbacken renoveras

Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788–90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit på Slottsbacken vid Stockholms slott. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. I juni 2017 monterades obelisken ned för att åtgärdas, och under våren 2020 kom en ny stadig postamentssten på plats. Efter det monterades obelisken upp på nytt, sten för sten.

Den gamla obelisken på slottsbacken var nästan 30 meter hög inklusive bas och fundament. Överst fanns den så kallade pyramidianen, den översta delen på en obelisk eller pyramid som inte sällan var klädd i dyrbara material. Obelisken var uppbyggd av granittrummor som är monterade med järn. Konstruktionen ansågs riskabel redan när den uppfördes och skador uppstod troligen tidigt. Under 1900-talet gjordes flera säkringsförsök. Materialet var granit (så kallad Stockholmsgranit), troligen från Ulfsunda.

Obelisken består av 17 granittrummor och väger sammanlagt cirka 150 ton. Postamentstenen med sina 40 ton är det tyngsta blocket.


Projekt Obelisken

Kund: Statens Fastighetsverk
Projekttid: 2017 – 2020
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan