08-556 219 00

Operan

2023-10-16

M3 Bygg har fått det ärofyllda uppdraget att renovera Operahusets fasad och tak. Operahuset uppfördes 1891–1898 efter ritningar av arkitekt Axel Anderberg och är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. 1993 försågs byggnaden med skyddsföreskrifter, vilket innebär att den inte får rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Den senaste fasadrenoveringen ska ha genomförts 1963. Slitage och skador har ökat med tiden vilket nu utgör en säkerhetsrisk.

Entreprenaden innefattar en renovering av Operans fasad och tak och kommer utföras i fem huvuddelar. Så att framtida generationer också kommer kunna njuta av den vackra byggnaden.

Projekt Operan

Kund: Statens Fastighetsverk (SFV)
Projekttid: Maj 2023 – ca. Augusti 2025
Entreprenadform: Utförandeentreprenad