08-556 219 00

Pershagenskolan

2022-12-28

I samverkan med Telge Fastigheter utför vi en om- och tillbyggnad av Pershagenskolan i Södertälje.

Nuvarande mottagningskök byggs om till att bli ett tillagningskök. Befintlig yta för kök och matsalar utökas från 350 m² till ca 920 m² genom en tillbyggnad.

Projekt Pershagenskolan

Kund: Telge Fastigheter AB
Projekttid: maj 2022 – augusti 2023
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan