08-556 219 00

Pudervippan 1

2020-09-03
Projektet är en helrenovering av fastigheten Pudervippan 1 åt Olov Lindgren. Fastighetens 44 lägenheter ska bli 42 stycken med bland annat nya ytskick, köks- och badrumsinredning. 

Entreprenaden omfattar totalrenovering/ombyggnad av lägenheter inklusive ny inredning, ytskiktsrenovering, installationer, UC, fläktrum, nya tvättstugor och gemensamma utrymmen. Fasaden ska tilläggsisoleras och bekläs med ny puts. Tak, piskbalkong och den befintliga sugkammaren rivs och ersätts med nytt tak och nytt fläktaggregat på vindsvåningen. Det ingår också ett mindre markarbete i entreprenaden.


Projekt Pudervippan

Kund: Olov Lindgren
Projekttid: Februari 2020 - mars 2021
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta/storlek: 42 lägenheter