08-556 219 00

Rosendals Trädgård

2023-10-16

Rosendals Trädgård ska nu byggas om. Åtgärder som ska göras är rivning av befintlig packhall, nybyggnad av källare, restaurangkök, kontor och toaletter. Projektet är uppdelat i två etapper på grund av att hyresgästens verksamhet ska kunna bedrivas parallellt med produktionen. Projektet byggs i limträ och trä till största delen för att minska klimatpåverkan samt för att vara väldigt energisnålt.

Projekt Rosendals Trädgård

Kund: Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF)
Projekttid: Oktober 2022 – Maj 2025
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan