08-556 219 00

Saltskog Gård

2024-05-13

Saltskog Gård har flera hus som M3 Bygg utför arbeten på, bland annat huvudbyggnaden samt Villa Elghem. Båda husen har några mindre komplementbyggnader som tillhör respektive hus. Totalt finns 5 komplementbyggnader där bland annat dass, vedbod och keramikverkstad ingår. Åtgärder som ska genomföras är markarbeten samt renovering av tak och fasad på samtliga byggnader.

Projekt Saltskog Gård

Kund: Telge Fastigheter
Projekttid: Augusti 2023 – Oktober 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan