08-556 219 00

Sergelhuset E08

2022-12-28

Lokalanpassning av 7 000 m² i Sergelhuset.

Entreprenaden omfattade renovering och anpassningar från golv till tak, med installationer och ytskikt. Totalt cirka 7 000  kvadratmeter som färdigställdes under en projekttid på 7–8 månader.

Den ena delen i uppdraget handlade om anpassning av flera lokaler i Vasakronans koncept Smart & klart, som är en kontors-lösning för hyresgäster som vill flytta in snabbt, utan långa avtalstider.

Den andra delen i projektet handlade om hyresgästanpassning för en stor hyresgäst. Hyresgästen i fråga är ett internationellt bolag och de flesta beslut skulle hanteras i Sverige, på Europanivå och hos moderbolaget i USA.

Entreprenaden handlades upp i konkurrens där även mjuka parametrar spelade stor roll, exempelvis organisationens inställning, erfarenhet och bemanning.

– Vi såg M3 Bygg som den mest kompletta aktören och det visade sig vara rätt val. För mig personligen var det  första gången jag jobbade med M3 Bygg och resultatet har överträffat förväntningarna. Jag trodde inte att det skulle gå så bra med tanke på den korta projekttiden och hyresgästens speciella önskemål, säger Camilo Bossi, projektchef på Vasakronan.

Projekt Sergelhuset E08

Kund: Vasakronan Fastigheter AB
Projekttid: september 2020 – mars 2021
Entreprenadform: Utförandeentreprenad