08-556 219 00

SKB Skarpbrunna

2020-06-03
Projektet bestod av stambyte och renovering av wc och badrum i 153 lägenheter åt SKB.

Förutom stambyte och renovering av badrum och wc innehöll projektet också uppdatering av elinstallationer till modern standard, ombyggnad av ytterväggar med ny värmeisolering och nya fasadbeklädnader och byte av fönster, fönsterdörrar, entréportar och ytterdörrar. Även balkonger och balkongfronter renoverades och yttertaket tilläggsisolerades. 


SKB Skarpbrunna

Kund: Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Projekttid: September 2017 - november 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 153 lägenheter