08-556 219 00

Soldalaskolan

2020-04-09
Soldalaskolan i Södertälje kommun var i behov av en om- och tillbyggnad. Projektets syfte var att utöka den befintliga skolan med utrymme för 250 högstadieelever i årskurs 7-9.

För att kunna ta in 250 elever till byggdes en ny skolbyggnad i två plan och ett tillhörande storkök i befintlig byggnad. I den nya skolbyggnaden, som länkades till den befintliga med en inglasad gång, byggdes åtta ämnesklassrum och fem specialsalar, varav två för NO, en för slöjd, en för bild och en för hemkunskap.

Markarbeten utfördes också i projektet och en ny miljöstation byggdes. Antalet antal parkerings- och angöringsplatser i anslutning till den befintliga parkeringen utökades också för att möta det ökade behovet då skolan utökats. Även en ny cykelparkering under tak tillkom. 
 


 


Projekt Soldalaskolan

Kund: Telge Fastigheter
Projekttid: 2016-2017 (15 månader)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 3000 kvm