08-556 219 00

S:t Johannes kyrka

2020-04-09
Entreprenaden omfattade renovering av trappan och gravkorna samt byggnation av ny församlingssal gömd helt under S:t Johannes kyrka. 

Entreprenaden omfattade renovering av trappan och gravkorna samt byggnation av ny församlingssal gömd helt under S:t Johannes kyrka. För att möjliggöra detta skedde såväl schakt som bergsprängning mellan de befintliga koren och själva kyrkans grundläggning. Utöver nya församlingssalen tillskapades även biytor innehavande storkök, avfallshantering, garderober, toaletter med mera.

Befintlig sandsten på fasader underhållsrenoverades och byttes. Kyrkan hade en hel del skador och gravkapellen var fuktskadad. Ett mycket komplex projekt med ett väldigt gott slutresultat. Projektet utfördes som en samverkansentreprenad med en fast och rörlig del vad beträffar den ekonomiska biten.


Projekt S:t Johannes kyrka

Kund: S:t Johannes församling / Svenska kyrkan
Projekttid: Augusti 2017 - mars 2019
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta/storlek: 321 kvm