08-556 219 00

S:t Paulskyrkan

2021-06-17
Målet med ombyggnationen är bland annat att göra S:t Paulskyrkan till en nymodig, öppen och välkomnande plats för Stadsmissionens besökare. Projektet avser att skapa ett gatunära landmärke som ska utgöra en öppen mötesplats för alla Stockholmare, en mötesplats mellan ”olikar”. Stockholms Stadsmission köpte fastigheten och S:t Paulskyrkan 2015.
 

S:t Paulskyrkan är ett unikt projekt helt byggt med gåvor från bl a trosfränder i New York. Kyrkan uppfördes år 1875 och var klar 1876, byggmästare var Gustaf Alfred Johansson och N.M Hammarlund för Metodistföreningen. Ritning av Axel och Hjalmar Kumlien. Kyrkan är restaurerad år 1897 och 1939.

Entreprenaden omfattar total fasadrenovering och byte av skiffertak. Kyrkporten mot gatan kommer man först skrapa fram prov på för att se hur ådringens utseende är innan man ådringsmålar den. Marken mot Mariatorget ska hårdgöras i form av betongplattor vilket gör framkomligheten mycket bättre. Man ska även tillgänglighetsanpassa golv- och olika markhöjder så det blir lättarare att ta sig fram i lokalerna.
Interiören ska få en naturnära färgskala i alla rum med ekgolv och kalkpigmenterade väggfärger som kompletteras med klarare färger i draperier och stolar. En höj- och sänkbar scen installeras tillsammans med en ny tillhörande ljudanläggning. Installation av undercentral, ventilation och el i hela kyrkan. Nya rum ska byggas till och en hiss ska monteras vilket saknas idag. Man kommer även installera ett nytt storkök.