08-556 219 00

Stockholms slott, etapp 2-11

2020-04-09
Stockholms slott fasadrestaurering etapp 2-11.

Generalentreprenör vid restaureringen av Stockholms slott. Arbetsuppgifterna omfattar samordning av sidoentreprenörer för stensleveranser och övriga yrkeskategorier så som stenhuggare, stenmontörer, puts och plåt samt målning. Uppdraget som generalentreprenör innefattar bland annat tidsplanering, samordning, och kvalitetskontroll samt ekonomistyrning och uppföljning.


Projekt Stockholms slott, etapp 2-11

Kund: Statens Fastighetsverk
Projekttid: September 2012 - December 2027
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan