08-556 219 00

Storkyrkan

2020-09-11
Projektet är en restaurering av Storkyrkans exteriör. Restaureringsåtgärderna som gjordes under 1900-talet har otydliggjort kyrkans barockutseende och syftet med projektet är att kyrkan ska återfå sitt utseende från 1700-talet.

Entreprenaden omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.

Planerade åtgärder är att kyrkobyggnaden ska återfå form och kulör utvändigt. Skadad sten lagas om möjligt, annars byts den ut. Tornet ska putsas, fasaden målas om och ett nytt tak ska läggas. Detaljer som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.


Projekt Storkyrkan

Kund: Domkyrkoförsamlingen i samverkan med KFS
Projekttid: Augusti 2020 – maj 2023
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan