08-556 219 00

Tandläkarmottagning

2020-04-14
Projektet innefattade en tillbyggnad av en befintlig tandläkarmottagning i Sjötelegrafen, Nynäshamn.

Tillbyggnad av ytor så som nya undersökningsrum, laboratorierum, omklädning och förråd. Planlösningen i den befintliga lokalen har även blivit delvis ändrad. Under hela ombyggnationen var mottagningen i drift vilket ställde stora krav på hålla rent med tanke på hygien-/patientsäkerheten. 

I ett tidigare projekt har M3 Bygg byggt den befintliga delen av tandläkarmottagningen. 


Projekt Distrikstandvården Sjötelegrafen

Kund: Sjötelegrafen AB (KF Fastigheter)
Projekttid: November 2017 - Februari 2018
Entreprenadform: Totalentreprenad
Yta/storlek: 100 kvm