08-556 219 00

Torekällberget

2022-12-28

På Torekällberget, som även kallas Södertöljes Skansen, har vi utfört ett spännande och annorlunda projekt.

På friluftsmuseet Torekällberget kliver man rakt in i den sörmländska historien. Här finns äldre bebyggelse, historiska trädgårdar och lantrasdjur som berättar om livet på 1800-talet. Flera av husen har fint bevarade interiörer och omgivande gårdsmiljöer.

Holmbergska sommarvillan låg tidigare på Värdsholmens i Södertälje. Byggmästare Jöns Peter Holmberg lät uppföra huset som sommarbostad åt sig och sin familj år 1885. Den största delen av sommarvillan revs senare. Endast matsalen och verandan sparades och flyttades till Torekällberget år 1966.

Patonska gården låg tidigare vid Stora torget i Södertälje, vid hörnet av Storgatan. Det var huvudbyggnaden i en handelsgård och var en av de största byggnaderna i staden när det byggdes på 1790-talet. I husets bottenvåning har det alltid bedrivits någon form av handel. 1962 plockades huset ner för flytt till Torekällberget. Idag finns handelsbod, lekrum och utställningar i huset. Handelsboden är inredd som år 1915.

Vi har nu flyttat den Holmergska villan ytterligare ett par hundra meter samt ökat tillgängligheten genom att bygga en ny entré. Även den Patonska gården har fått ökad tillgänglighet genom tillbyggnad av hiss och trapphus.

En film på den spektakulära flytten finns här: Flytt av Holmbergska villan.

Projekt Torekällberget

Kund: Telge Fastigheter AB
Projekttid: april 2021 – december 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan