08-556 219 00

Valskvarnen 1

2022-12-28

Fastigheten Valskvarnen 1 byggdes 1971 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Huset är tidstypiskt byggt och har ett platt tak med markerad avslutning uppåt samt stora fönsterytor.

Fastigheten som innehåller 150 bostäder, 2 kontor, 51 parkeringsplatser och 81 garageplatser genomgår nu en upprustning innehållande stambyte samt in- och utvändiga renoveringsarbeten.

Arbetena pågår etappvis under nästan fyra år.

Projekt Valskvarnen 1

Kund: Olov Lindgren AB
Projekttid: juni 2022 – maj 2026
Entreprenadform: Utförandentreprenad