Rättarbostaden, Lidingö

Åt Lidingö Stad utför vi en total invändig renovering av Rättarbostaden, ett äldre enbostadshus på ca 200 kvadratmeter på Elfviks Gård, Lidingö. John Erlandsson är platschef för projektet som pågår under juni till november i år.