Seko, A-Kassornas Hus

På uppdrag av SEKO ska vi utföra en kontorsanpassning på drygt 3500 kvm. Arbetena inkluderar även nya fläktrum och installationer. Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i oktober i år och fortsätter fram till augusti 2013. Stefan Mylonas är platschef.