Lokalanpassningar kontor och affärslokaler

Anpassningar av kontor och lokaler kräver insikt kring den slutgiltiga kundens förutsättningar och möjligheter för att på så sätt optimera både deras trivsel men även deras verksamhet i stort. Vårt mål är alltid att alla våra medarbetare i projektet ska förstå vilka möjligheter och hinder den nya hyresgästen står inför för att på så sätt kunna maximera deras trivselnivå. Trivsel skapar alltid bättre affärer.
Vi har en bred erfarenhet av att bygga om och anpassa butikslokaler under pågående drift. Detta ställer stora krav på säkerhet för såväl butiksanställda som kunder.
Om vi inbjuds att vara delaktiga i ett tidigt skede kan vi göra en kostnadskalkyl vilket gör att kunden ofta snabbt kan fatta ett investeringsbeslut. I våra projekt är vi gärna med hela vägen, från projektering till färdigt projekt.