Stambyte

Inom verksamhetsinriktningen Stambyte genomför vi total- partnering- och utförandeentreprenader i flera hundra lägenheter per år. Projekten är av olika storlek med både traditionella stambyten och renoveringar med kassettlösningar.
Under årens lopp har vi haft möjlighet att utföra stambyten i fastigheter från de flesta årtionden med olika uppbyggnad och svårighetsgrad. Vi är väl medvetna och har stor förståelse för komplexiteten med kvarboende under projekttiden och lägger därför mycket stor vikt att tillsammans med våra kunder projektera och planera arbetet, med både ekonomi, teknik och de boende i främsta rummet
Genom våra erfarna medarbetare, väl genomtänkta produktionscykler och att ta till vara på återupprepningseffekter skapar vi en kostnadseffektiv produktion.