Vi lyfter Järva!

Nu har vi glädjen att kunna meddela att vi erhållit projektet Kv. Trondheim 6 i Husby. På uppdrag av Svenska Bostäder ska vi utföra en totalrenovering av sammanlagt 98 st. lägenheter fördelade i tre hus.

Även utvändig renovering av t. ex. gården och fasaderna kommer att ske. Projektet, som är en generalentreprenad, startar i början av december i år och fortgår till och med mars 2014.

Som arbetschef har vi Stefan Fällman och platschef är Thomas Erdhage.

Detta är ytterligare ett steg i satsningen Järvalyftet och precis som i tidigare projekt i Järva kommer fokus att ligga på energisparåtgärder samt att, såklart, skapa en attraktiv och trivsam boendemiljö.